Mẫu tìm kiếm

Mateu 3

Predikimi i Gjon Pagëzorit

(Mk 1.1-8; Lk 3.1-9, 15-17; Gjn 1.19-28)

1Ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judesë. 2Ai thoshte: «Pendohuni, se mbretëria e qiejve është afër».

3Gjoni është ai për të cilin është folur përmes profetit Isaia, që ka thënë:

Një zë thërret në shkretëtirë:

bëni gati udhën për Zotin,

drejtoni shtigjet e tij.

4Gjoni ishte i veshur me një rrobë prej leshi deveje dhe mbante një brez lëkure rreth ijëve. Ai ushqehej me karkaleca dhe mjaltë të egër.

5Atëherë njerëz nga Jerusalemi, nga gjithë Judeja dhe nga mbarë krahina e Jordanit shkonin tek ai 6dhe, duke rrëfyer haptazi mëkatet e tyre, pagëzoheshin prej tij në lumin Jordan.

7Kur pa Gjoni se shumë farisenj dhe saducenj vinin për t’u pagëzuar tek ai, u tha:

«Pjellë nepërkash! Kush ju mësoi t’i ikni zemërimit që po vjen? 8Tregojeni me vepra se jeni penduar 9dhe mos mendoni se do t’i thoni vetes: kemi për atë Abrahamin. Unë po ju them se Perëndia mund t’i japë bij Abrahamit edhe nga këta gurë. 10Sëpata gjendet tashmë te rrënjët e pemëve. Çdo pemë që nuk jep fryte të mira do të pritet e do të hidhet në zjarr.

11Unë po ju pagëzoj me ujë, që të pendoheni, por pas meje vjen një që është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denjë as t’i zgjidh sandalet. Ai do t’ju pagëzojë me Shpirtin e Shenjtë dhe me zjarr. 12Ai e mban në dorë terploten dhe do të ndajë grurin nga kashta. Grurin do ta mbledhë në grunar, ndërsa kashtën do ta djegë në një zjarr që nuk shuhet kurrë».

Pagëzimi i Jezuit

(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22)

13Atëherë Jezui erdhi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t’u pagëzuar prej tij. 14Por Gjoni e kundërshtoi dhe i tha: «Jam unë ai që duhet të pagëzohem prej teje, e ti vjen tek unë?».

15Jezui iu përgjigj: «Lëre për tani, se kështu duhet, që të përmbushim tërë drejtësinë». Dhe Gjoni pranoi.

16Pasi u pagëzua, Jezui doli menjëherë nga uji. Dhe ja, qiejt u hapën dhe ai pa Shpirtin e Perëndisë duke zbritur në formë pëllumbi e duke ardhur tek ai. 17Atëherë u dëgjua një zë nga qielli, që tha: «Ky është Biri im i dashur, me të cilin jam i kënaqur».