Mẫu tìm kiếm

Mateu 2

1Belẽ hãwã‑ki Jesuisi reare, Judeia bede‑ki wahe. Iòlò Herodi iòlòmy raremyhỹ. Iu reareu, Hãbu Erytyhy mahãdu taina tỹmyramy robirenyre. Tai tahe iòlò mahãduõ doidenyde biura‑ribi Jerusalẽ hãwã‑ò. 2Tiiboho rỹỹraxirenyre: —Iule judeu mahãdu iòlò aõbo kaki reare. Jiarỹboho itainamy rabirenyre tahe nadoidenyde riwowydynyrenykemy. Kaiboho teerytenyte aõbo titxibo ratxireri?

3Tahe inyõ Herodiko relyyrenyre. Herodi kia roholareu sõwemy riòtiinyre. Tule ibutumy Jerusalẽ hãwã mahãdu riòtiinyrenyre. 4Tahe Herodi ibutumy dinodu mahãdu ributunyre: Xiwena wahidỹỹdu dinodu, bede ywina tyyriti erydu mahãdu tule. Tahe tamyreny rỹỹraxire: —Titxibo Kristu reakemy timybo tyyriti‑ki ròritidỹỹmy roire? 5Tiiboho tamy rarybere: —Judeia bede‑ki, Belẽ hãwã‑ki wahe. Kia tahe ihetxiu rybedu riritinyre.

6—Kai Belẽ hãwã mahãdu. Judeia bede hãwãõ. Kai hãwã yja iny rõhõtinyre. Tahe inatyhy aõkõ rare. Kai hãwã nihikỹre. Aribi dori dinoduõ ròhònykre. Wamahãdu iòlòmy ronykre. Idinodumy rarekre, judeu mahãdu dinodu wahe.

7Tahe Herodi heka biura mahãdu ributunyre ibutumy iny‑ribi wasimy. Tamy rỹỹraxire: —Tiutxubo taina ròhònyre? Tahe rirawyònyre. 8Tamyreny rarybere: —Kaiboho boibenyke Belẽ hãwã‑ò. Idi tahe uladu‑ki mahabenykre. Iu wadee manarybebedenykre. Jiarỹ tule tamy arakre ariwowydynykremy. 9Biura Hãbu Erytyhy mahãdu roholarenyre. Tahe roirenyre. Ryki ixityre tainamy robirenyre. Uladu tyrehekỹle ritoosònyre. 10Iu tahe sõwemy reysarenyre. 11Heto‑ò rehemynyre. Tahe ralorenyre. Uladu rare Marie‑wana. Tahe tatiowotimy reserenyre riwowydynykemy. Isaureny riraynyre tamy riwahinykremy: womati tỹrỹrỹhỹkỹ, hee aderòna, aderònatyhy wana. 12Idi tahe Biura Hãbu Erytyhy mahãdu rarasinyre. Deuxu tamy rarybere: —Kaiboho Herodi‑ò bòòsebenyõke. Tai tahe rywitxira‑di tasubedereny‑ò ròòserenyre.

13Biura mahãdu tahe ròireny rahudi tahe Inynyrỹ ỹju nade Jyje‑ò rybemy, irasina‑ki tamy rarybere: —Ariòre, ise‑wana bidyke Egito bede‑ò. Herodi dori uladu rubudỹỹmy ratxireri. Adee tiu ararybekreule kaò bòdòòseke. 14Tai Jyjeboho rumy rahenyrenyre Egito bede‑ò. 15Herodi rubusỹtybymy tahe dòòsedenyde. Tii riwinyre iwese ihetxiu tyyriti rarybere wese, Deuxu rybedu rybe wahe:

—Wariòre Egito bede‑ribi nadidyde.

16Herodi reburere. Biura Hãbu Erytyhy mahãdu dori tii riitxenanyre. Tai ibutumy uladu rirubunyre Belẽ hãwã‑ki, tule ijõ iòhò hãwã‑ki. Ibutumy howỹtòdu rirubunyre inataõ beòra ijõdikeki tahe rirubunyõre. Tai Jesuisi rirubunykemy risỹnyre, iwese tii rareu Biura Hãbu Erytyhy mahãdu tamy rarybere. 17Kiamy ta rỹire iwese Deuxu rybedu rarybere wese, Jeremia wahe:

18—Rama hãwã‑ribi ibru‑ò iny roholamyhỹre. Rakeli rare. Tii robumyhỹre. Ibutumy iriòre ituere. Tai robumyhỹre. Inyõ riteysanyõtyhy iriòre rurureki.

19Herodi tahe rurureu, Inynyrỹ ỹju heka Jyje rasina‑ki tamy nade. 20Tamy rarybere: —Bòòsebenyke judeu bede‑ò. Uladu ise‑wana bidyke. Kia rirubunykemy risỹnymyhỹré tahe, rurure.

21Tahe Jyjeboho ròirenyre judeu bede‑ò. 22Akelau tahe Herodi riòre ronyre iòlòmy, tyby deròwymy. Tai kowa‑ò Jyje ròirenyõre sỹmy. Rasina‑ki rybeõ rieryre Kalileia‑ò ròirenykemy. Tai tahe ròirenyre kowa‑ò. 23Nazare hãwã‑ki rasỹnyrenyre. Kia tahe riwinyre iwese Inynyrỹ rybedu ihetxiu rarybere wese: —Nazare ludu tii rarekre.

Deuxu Rybe Tyyriti

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index