Mẫu tìm kiếm

Geneza 1

VREMURILE STRĂVECHI

DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM

CAPITOLELE 1—11:9

Facerea lumii

1La început* , Dumnezeu a făcut** cerurile și pământul.

Lumina

2Pământul era pustiu și gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, și Duhul* lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. 3Dumnezeu* a zis: „Să fie** lumină!” Și a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina zi* , iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.

Cerul

6Dumnezeu a zis: „Să fie* o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.” 7Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărţit* apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra** întinderii. Și așa a fost. 8Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.

Pământul

9Dumnezeu a zis: „Să se strângă* la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” Și așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea* pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori** , care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Și așa a fost. 12Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 13Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

Soarele, luna și stelele

14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători* în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne** care să arate vremurile, zilele și anii 15și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost. 16Dumnezeu* a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și** luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. 17Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 18să stăpânească* ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.

Vieţuitoarele mării

20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de vieţuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” 21Dumnezeu* a făcut peștii cei mari și toate vieţuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 22Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteţi* , înmulţiţi-vă și umpleţi apele mărilor; să se înmulţească și păsările pe pământ.” 23Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.

Vieţuitoarele pământului

24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare și fiare pământești după soiul lor.” Și așa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem* om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească** peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” 27Dumnezeu a făcut pe om după chipul* Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească** și parte femeiască i-a făcut. 28Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteţi* , înmulţiţi-vă, umpleţi pământul și supuneţi-l și stăpâniţi peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vieţuitoare care se mișcă pe pământ.” 29Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă și care este pe faţa întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana* voastră. 30Iar tuturor* fiarelor pământului, tuturor păsărilor** cerului și tuturor vietăţilor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost. 31Dumnezeu S-a uitat* la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a șasea.

Biblia sau Sfânta Scriptură 1924 (Versiunea Dumitru Cornilescu), corectată 2016

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

More Info | Version Index