Tur gewasin o baibasit boubun

Ngôn ngữ: Arifama-Miniafia

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.