Gɛnɔ Pobɔrɔ

Ngôn ngữ: Gikyode

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006