Angkentye Mwerre

Ngôn ngữ: Eastern Arrernte

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.