Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

Ngôn ngữ: Akeu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar