Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

Ngôn ngữ: Siwu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2008