Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn

Ngôn ngữ: Anyin

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Société Biblique Internationale, 1997