Basef Buꞌwami Godi

Ngôn ngữ: Mufian

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2013-06-14, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.