God-are Jögoru Iꞌoho

Ngôn ngữ: Ömie

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.