Rau Ke Maro

Ngôn ngữ: Arop-Lokep

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved