Uzuwakpani u Savu n Cishingini; n aba'in a na a Zagbai a Uzukpani

Ngôn ngữ: Cishingini

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved