Qullan Arunaca

Ngôn ngữ: Aymara: Central

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.