Wosoci Gʊaasɩbabaa Daa

Ngôn ngữ: Bisa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, 2000