Baebol Long Bislama 2012

Ngôn ngữ: Bislama

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Bislama Revised Bible © Bible Society of the South Pacific, 2012.