Firim fafu fal Aláemit

Ngôn ngữ: Bandial

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.