Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Ngôn ngữ: Eastern Bru

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved