จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Ngôn ngữ: Bisu

Thông tin phiên bản...

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.