Chuj San Mateo Bible

Ngôn ngữ: Chuj

Thông tin phiên bản...

La Biblia Chuj de San Mateo Ixtatán fue publicada por la Sociedad Bíblica de Guatemala en el año 2007. Si usted está interesado en obtener una copia impresa, por favor contacte a la Sociedad Bíblica de Guatemala en http://www.sbiblica.org/sbg/.

Thông tin bản quyền

Biblia en Chuj de San Mateo Ixtatán © Sociedad Bíblica de Guatemala 2007