Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

Ngôn ngữ: Cakchiquel

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.