Caekäcai Kangthae (Lemi)

Ngôn ngữ: Eastern Khumi Chin

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2017, Bible Society of Myanmar and Wycliffe Bible Translators, Inc