Mata Ifenẽya Nẽ Od

Ngôn ngữ: Marik

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.