Faiwol NT

Ngôn ngữ: Faiwol

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.