Farongoe Lea Ana Fataleka

Ngôn ngữ: Fataleka

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.