Vakavakadewa Makawa

Ngôn ngữ: Fijian

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©1974 Bible Society of the South Pacific