Bible Segond 1910

Ngôn ngữ: Français

Thông tin phiên bản...

The first edition of the Bible Segond was published in 1910

Thông tin bản quyền

Public Domain