Ga'dang

Ngôn ngữ: Ga'dang

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved