Nuevo Testamento Guaraní Pe

Ngôn ngữ: Guaraní: Western Bolivian

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.