De Nyew Testament

Ngôn ngữ: Sea Island Creole English

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.