gur Nawẽnnɛ Yetɔga la Ninkãrɛ

Ngôn ngữ: Farefare

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.