Naawun yatogiri, Piiligu gbaŋŋu

Ngôn ngữ: Hanga

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Ghana Institute of Linguistics, Literacy & Bible Translation (GILBTT)