Karoli Bible 1908

Ngôn ngữ: Magyar

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền