Kokolo Kao Tesene Solo

Ngôn ngữ: Kasua

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.