God riiti maji kepi

Ngôn ngữ: Kwoma

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1974, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.