Kurmanji Încîl

Ngôn ngữ: Kurmanji

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Kurdish New Testament amp Psalms + © Turkish Bible Society, 2005.