Iesu Keliso Hotoe Tumu

Ngôn ngữ: Mountain Koiali

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1981, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.