Sei di Uka Ago Ruaka

Ngôn ngữ: Doromu-Koki

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.