Nyɩsʋa a ꞊haanttie

Ngôn ngữ: Plapo Krumen

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, Inc.