Yesus Kamo Wakai

Ngôn ngữ: Kuman

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.