Fau Alanga'inga Faolu Ana Ala'anga Kwara'ae

Ngôn ngữ: Kwara'ae

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.