Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤

Ngôn ngữ: Western Kayah

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.