aúná-aimba simái tarúmakain-kwasai

Ngôn ngữ: Kosena

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.