Onanto eto kakle fɔfɔ; Sɛkpɛle

Ngôn ngữ: Sekpele

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, 2008