Sangola Eenyakune

Ngôn ngữ: Lobala

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

ACOTBA-SUBO en collaboration avec © 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc.