God Ile Riong Kinnga Ponganga nge Mangsengre Okei

Ngôn ngữ: Mangseng

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.