Livulu lya Shukulu Kalunga

Ngôn ngữ: Mbunda

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©The Bible Society of Zambia, 2006