ጌኤዦ ማፃኣፖ

Ngôn ngữ: Male (Ethiopia)

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia