Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

Ngôn ngữ: Melpa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.