SEBR SÕNGO

Ngôn ngữ: Mossi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso